Het Essche Bierpompfeest

Het Essche Bierpompfeest

Jaarlijks feest voor de nieuwe inwoners

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Essche Bierpomp bestaat uit:
Boven vlnr, Gerard Pijnenburg / Frank de Man / Ben Vergouwe / Rob van der Helm / Daan Timmermans
Onder: Claire Pijnenburg en biertapper: Gerrie van der Mee

Voorzitter: Frank de Man

Penningmeester: Ben Vergouwe
Bankrekeningnummer: NL14 RBRB 0691 6229 73 t.n.v. Stichting De Essche Bierpomp te ESCH

Secretariaat:
Rob van der Helm
De Schoolakker 3
5296 NB  ESCH
E-mail: info@deesschebierpomp.nl

Gerard Pijnenburg – Bestuurslid
Claire Pijnenburg – Bestuurslid
Daan Timmermans – Bestuurslid / sponsoring
Gerrie van der Mee – Biertapper

Webmaster: Rob van der Helm