Het Essche Bierpompfeest

Het Essche Bierpompfeest

Jaarlijks feest voor de nieuwe inwoners

Historie

Het ontstaan van het bierpompfeest

Het raadsbesluit om met de nieuwe inwoners van Esch samen te komen rond de bierpomp werd al in 1965 genomen. Citaat uit het originele raadsbesluit: “Ieder jaar wanneer de kastanjebomen bloeien zullen de nieuwe bewoners van Esch door het gemeentebestuur worden uitgenodigd rond de bierpomp samen te komen om een pul bier te drinken in aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad, de plaatselijke geestelijkheid, de boerenkapel, het oudste lid en schilddrager van het Willebrordusgilde en afgevaardigden van de besturen van alle verenigingen”.

“Bedreigd” uit 1978

In 1978 heeft Emanuel van Amelsfoort een gedicht gemaakt dat is terug te vinden op: De Bierpomp 40 jaar, een document uitgegeven door Joop Verhees. Klik hier voor het gedicht.

Onderstaand artikel is rechtstreeks overgenomen van de website van het BHIC:

De drie kastanjebomen

Een bijdrage van Tilia

Ooit is iemand op het idee gekomen om als verfraaiing drie bomen te planten bij de driesprong, waar Leunisdijk, Haarenseweg en Postelstraat bij elkaar komen. Daar staan nu de drie, inmiddels belangrijkste, monumentale paardenkastanjes van Esch. Met hun stamomtrek van respectievelijk 2.05, 2.90 en 3.35 meter zijn ze een sieraad van het dorp, vooral als ze in bloei staan.

Voor schoolgaande kinderen waren deze bomen vroeger een welkome afwisseling op weg van school naar huis, die ieder kind te voet aflegde. In de herfst werden de stekelige bolsters uit de bomen gegooid om als eerste de mooie glimmende kastanjes te pakken te krijgen. Als het hard gewaaid had, ging je met zakkenvol naar huis om er dan poppetjes van te maken.

Er heeft ook nog een tijd een friettent onder de bomen gestaan. Het schoorsteentje walmde tussen de bladeren door. Een frietje-met kostte toen een kwartje. In 1965 is er de ‘bierpomp’ gekomen: “eens per jaar, als de kastanjebomen bloeien,” schenkt men uit deze pomp bij wijze van welkom aan nieuwe inwoners, namelijk louter bier. Ja, de drie bomen zijn sindsdien onlosmakelijk verbonden met Bacchus.

Dat komt zo: Bij het vinden van glas en aardewerk uit verschillende Romeinse graven kwam er uit graf V, “het graf van de rijke dame” genoemd , een 10 centimeter hoog, kostbaar barnstenen beeldje te voorschijn. Het is Romeins, uit de 2de eeuw na Christus en het toont Bacchus, ondersteund door een sater met hoefvoetjes. Op de grond een panter, een van de dieren die aan Bacchus (ook wel Dionysus genoemd) is gewijd. Hij is voornamelijk de god van de wijn, maar staat ook voor beschaving, de landbouw en vruchtbaarheid. Geluk en dans, muziek en drank: het hoort allemaal bij Bacchus.

Het prachtige beeldje inspireerde burgemeester Smits tot zijn idee om een water- en bierpomp te bouwen op dat mooie punt in Esch. Kunstenaar Nico van Leest heeft het origineel uitvergroot in brons en dat staat nu bovenop de pomp. Om het “welkom in Esch” het hele jaar door te voelen was het idee om de drie wegen naar de bierpomp te voorzien van “openbaar groen”, ofwel bomen voor alle mensen.

Op de boomplantdag 1968 zijn toen duurzame lindebomen geplant. De schoolkinderen mochten voor elk huis een boom planten. Op de Leunisdijk zijn er daarvan anno 2010 nog maar acht over. Aan de Postelstraat staan er nog twintig en aan de Haarenseweg zijn deze bomen vervangen door twintig jonge linden.

Het bierpompfeest, een verbroederingsfeest, wordt elk jaar op Hemelvaartsdag gevierd en is een cultuurhistorische gebeurtenis geworden. De nieuwe inwoners krijgen een keramieken bierpul en worden uitgenodigd om er bij te zijn als de biertapper het schuimende gerstenat laat stromen.
Er zijn kraampjes opgezet, er kan kennis gemaakt worden met activiteiten in het dorp en het verenigingsleven. Vendeliers groeten met hun vaandels. Er is muziek en dans. Het feest kreeg in 2010 andermaal een Europees tintje. Buitenlandse gasten uit zeven bevriende dorpen in Europa kwamen op bezoek en presenteerden hun dorp in een kraampje.

Meer over het Europese bezoek kunt u lezen op www.friendsofeurope.nl

 

Mooi, nostalgisch filmpje over het eerste Bierpompfeest in 1966